Poza projektami badawczymi staramy się też rozwijać polską społeczność skupioną wokół sztucznej inteligencji. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i sprzętowe dla osób chcących pogłębiać swoją wiedzę z uczenia maszynowego. Występujemy też na konferencjach, seminariach i meetupach oraz organizujemy spotkania i hackatony integrujące społeczność uczenia maszynowego.

Prowadzenie prac R&D nie jest prostym zadaniem, kluczem do sukcesu jest poukładanie całego procesu w szereg po sobie postępujących etapów. Począwszy od zbierania danych, poprzez ich weryfikację po zaplanowanie szeregu eksperymentów, z których na bieżąco wyciągane są wnioski.

 

Jesteśmy w stanie Państwu pomóc przy opracowywaniu algorytmów uczących się na podstawie danych. Zakres naszych kompetencji obejmuje:

  • analiza i przetwarzanie obrazu – rozpoznawanie twarzy, lokalizacja i detekcja obiektów na obrazach, segmentacja obrazu
  • NLP – przetwarzanie tekstu – klasyfikacja, name entity recognition czy sentiment analysis

Opracowane przez nas rozwiązanie pomagamy zintegrować z systemami działającymi w Państwa firmie lub w nowym produkcie (aplikacja interntowa lub mobilna). Do tej pory pomagaliśmy naszym klientom budować systemy wspomagające przetwarzanie i przechowywanie dużych danych (tekstowych, obrazowych, medycznych, logów z pojazdów, danych z czujników).